در کتار پنجره آخرین اتوبوس روز
از لغزش شهوت گرم خورشید
بر لایه های زیرین پوستم سرشار میشوم

/ 2 نظر / 5 بازدید
بهار

ووووووووو و و چه لذت نابي حس خوش رهايي به من داد