مترسک میشوم با چشمان خیس
باران می آید
مانده ام در خالی دشت سوخته
نگاهی نیست
ابری تیره تا دورها را گرفته است
موریانه ها را حس میکنم

/ 0 نظر / 12 بازدید