صفحه ٨  به تاریخ امروز/چند/چند

زندگی ما چیزی نیست ، جز ظرفی مسی که کیمیاگران تمام عمر در تلاشند که آن را طلا کنند ، مردم بالا دست در آن لباس میشویند و مردم فرو دست در آن غذا میخورند؛ حال آنکه زندگی همیشه همان هست که بوده و خواهد بود!

/ 1 نظر / 7 بازدید
Y A G H M A

زندگی روزگار کوتاهی است...