غروب

آه ای پرنده کوچک
چه دور دست ها پرواز کرده ای
که دست تمنای من جا مانده است در قاب پنجره
و تنها نقطه ی کوچکی را نشان میدهد در دوردست ها
غروب است انگار
هزار خاطره در دوردست ها میسوزند
آنجا که تنها نقطه ای از تو بر جای مانده است
درست همانجا
در انتهای خط
نقطه

/ 0 نظر / 10 بازدید