صفحه ١۶ به تاریخ امروز/چند/چند

 

زندگی چیز عجیبیه که هرگز تکرار نمیشه!
صبح که از خواب بیدار شدم ، از پنجره که بیرون رو نگاه کردم ، فکر کردم که داره برف میاد،اما چیزی نبود ، پایین هم که رفتم کمی سردم بود ، از برفی که صبح حسش کرده بودم
دونه دونه ریز داره بارون میاد

/ 4 نظر / 7 بازدید
الهه

وای وای وای این چه عکس خوشگلیه... حالم بد شد...دلم برف خواست خدا رو شکر که یک بارونی اومد که دلمون خوش باشه[لبخند]

الهه

این عکسهای فوق العاده رو از کجا میاری دوستم؟!!