يه روز

روزی که بيا بمت

خورشيد ديگر غروب نخواهد کرد

و زمان از حرکت باز خوا هد ايستاد

دريای  غم هايم خشک خواهد شد

و کوير شادی هايم دريا

پس

هميشه در جستجويت خواهم بود

و همواره در انتظارت

تا روزی که بيا بمت

ای رويای زود گذر جاودانم.

/ 0 نظر / 2 بازدید