خسته هستم
نه از خانه تکانی
که از تکانی که به خانه ام میدهند
 بهار مهربان ، نگاهم میکند
 پشت پنجره نشسته است
 افتاب آرام ، آرام روی تنش میخزد
شهوت جوانه زدن در تنش موج میزند
باد می آید
بهار در پرده ها گم میشود

 

/ 0 نظر / 7 بازدید