آه ای بانوی روشن ترین نگاه
صدایم کن
تا هفت تکه روشن خورشیدت
چراغی باشد
هفت آسمان تاریک مرا

/ 4 نظر / 7 بازدید
NasibeH

آه ای بانوی روشن ترین نگاه صدایم کن تا هفت تکه روشن خورشیدت چراغی باشد هفت آسمان تاریک مرا