باد آواز هزار قناری مرده را می آورد
از دوردست های خاطرات سیاه شده ،در دستان دخترکی
که گونه هایش از شرم بودن سرخ میشوند
و روی از کوچه میدزدد
و پسرکی با دستانی آلوده به جوهری سیاه
که تمام کوچه های بودن دخترک را
سرشار میکند هر روز
از عطر عشقی ...

/ 0 نظر / 11 بازدید