صفحه ٢٢ به تاریخ  نازمان/چند/چند

 

 

در این زندگی شلوغ و پر از هیاهوی انسان و رنگ و صدا و .... ، اگر یک لحظه خوب نگاه کنیم، میبینیم که چقدر تنها مانده ایم!

/ 2 نظر / 6 بازدید
نوشی

یادمان باشد اگرخاطرمان تنها شد طلب عشق زهربی سرو پایی نکنیم...

بهار

مگر هیچ هم دیدن دارد؟ خلا در وجود ایجاد شده!