صفحه ٢  به تاریخ چند+١/چند/چند

 

 

صبح روز پنجشنبه! حدیث بیقراریه تلفنی که دائم زنگ میخورد تا شاید بیدارم کند از خوابی که از هر چیز شیرین تر میشود و در لحظه های صبح!!
ظهر شده و فرقی هم نمیکند ، از صبح که گذشت دیگر تمام لحظه ها یا ظهر است یا شب و من در بین این ممتد ترین ظهرها و شب ها ، تمام صبح هایم را از دست میدهم!
بیداریی که با زنگ ساعت باشد که دیگر بیداری نیست ، خوابی است که چند دقیقه ای به تاخیر افتاده است!

/ 0 نظر / 8 بازدید