امروز روز دیگریست
با همه ی روزها فرق دارد و فرقی ندارد
نمیدانم شاید داستان من اینچنین است
که روزهای خوبش هم با روزهای دیگرش فرقی نکنند
یکسال بزرگ میشوم
ساعتش را نمیدانم
روزش را هم نمیدانند
چه رسد به ساعتش
شاید نیمه شب
بزرگ  شدن را دوست دارم
اما نه به بهای گذشتن از کودکی
دوست دارم کودکی بزرگ بشوم
بزرگ شدن را هم برای خودم دوست نمیدارم
شاید برای کسی دیگر که جایی منتظر است
شاید هم نباشد
کسی چه میداند
چیزی نمی مانذ
همین
تولدم مبارکلبخند

/ 3 نظر / 8 بازدید
هیچ کس

روزت مبارک

NasibeH

[گل][گل][گل] با یه کم تاخیر... تولدت مبارکــــــــــــــــــــ [گل][گل][گل]