آرام آرام فرو میریزم
چونان تندیسی از بودا
که دیگر زائری ندارد
جز موریانه هایی که تن چوبینش را قربانی خود میکنند

/ 0 نظر / 6 بازدید