صفحه ١۴ به تاریخ جمعه/چند/چند

 

 

همه جمعه ها میتونن مثل هم باشن، خلوت و خواب و کمی هم غمگین و غروب و ...! اما میشه هم گاهی نباشه ؛ میشه پاها رو انداخت روی هم و به صدای جمعه گوش داد در حالی که داری یه لیوان بزرگ شربت تگری میخوری!
سعی کردم زیاد که شاید بتونم کمی درس بخونم و HW انجام بدم و از این بچه مثبت بازی ها ، اما خوب ، این چیزا به ما نیومده

/ 1 نظر / 5 بازدید
سجاد

جمعه حرف تازه ای برام نداشت!!!... هر چی که بود،پیش تر از این ها گفته بود... موفق و شاد و سلامت باشی پیش ما بیا باز... فراموشمون کردی؟[گل]