صفحه ٢۶ به تاریخ امروز/چند/چند

من زندگی نمیدانم!

درد میکشند واژگان
در سرازیری قلم
و چه زود جان میدهند
بر بیهودگی کاغذ!

/ 2 نظر / 6 بازدید
فرانک

چگونه تو شعر می شوی در ذهن من و جاری می شوی بر کاغذ پاره هایم و این دو خاکستر نمی شوند ؟ " علی صالحی بافقی " " www.newbornpoet.persianblog.ir "

بهار

بعد از خوندن اين سطور خون بالا آوردم