صفحه ١٧ به تاریخ شب/چند/چند

 

زندگی هنوز هم چیز عجیبیه ، اما این که بخوای از همه چیزش سردربیاری تقریاً غیر ممکنه!
حس میکنم حالم خوب نیست؛ شاید هم اصلاً خوب نباشم! نمیدونم
خالیه خالیه خالی!

/ 1 نظر / 5 بازدید
الهه

سکوت... جای خالی... سه نقطه... و حفره ای سیاه در دل زندگی ام