صفحه ٢١ به تاریخ چند/چند/چند


 

زندگی ترکیب نامتعارفی از غصه هایی هست که از هر طرفی که بروی آخر میرسی به تک تک آن ها!
و مرا به جرم چیزی
به دار خواهند کشید
مردمان این شهر
که سر در لاک خود دارند
و سر بر نمی آرند
مگر برای دیدن بر دار کشیدنم

/ 1 نظر / 7 بازدید