در ایستگاه مانده ام
اتوبوس رفته است
جا مانده ام
تنها اندوه جا مانده است
نشسته بر سکوی سیمانی
و تنهایی که سایه اش بر زمین افتاده است

/ 0 نظر / 7 بازدید