مترسک میشوم
با موهای آشفته و دستانی چوبین
در باد ادا در می آورم
که شاید رهگذری لحظه ای درنگ کند
و اوج تنهاییم را در پرواز کلاغی ببیند

/ 1 نظر / 7 بازدید
الهه

اینو خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی دوست داشتم :)