صفحه ١٢+١  به تاریخ امشب/چند/چند

 

پیچ میخورم در دالان های دراز شب و بالا را نگاه میکنم! شاید که نور ستاره ای راهنمایم شود در این بی تابی مخملین دقیقه ها.

/ 1 نظر / 5 بازدید
هومن

ستاره راهنما زیاد است اگر بخواهی.