باد میاد
چشممو میبندم
احساس زن بدکاری رو دارم که هرگز طعم تن گرم محبتو نچشیده
چشممو باز میکنم
مرد بعدی منتظره
باید برم
باد منو میبره

/ 0 نظر / 6 بازدید