صفحه 4  به  تاریخ چند/چند/چند

 

امروز روز حافظ ، نوشته امروز هم فالی بود که حافظ داد ، توی حافظیه از دیوان مردی که عجله داشت زیاد!

 

بشنو این نکته که خود را زغم آزاد کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

آخرالامرگل کوزه گران خواهی شد

حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است

عیش با آدمیی چند پری زاده کنی

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

کار خود گر به کرم باز گذاری حافظ

ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
نیما

مهم نیست که تو شب حافظ در رو می بندن و راهت نمی دن . مهم اینه که تو فالت رو گرفتی !