کرختی خالص لحظه ظهر بهاری
همچون زیبا رویی مست
در آغوشم لانه کرده است
و گرمای وجودش تک تک سلول هایم را لخت
سر بر شانه اش میگذارم
ساعت از ۴ هم گذشته است
به خواب میروم

/ 0 نظر / 7 بازدید