صفحه ٢۴ به تاریخ نمیدانم/چند/چند

 

زندگی من ، تجسم تمام بودن من، در طرف زمانیست ،که هر روز و هر روز از دستش میدهم!
آه ای پرنده کوچک
چیزهایی هست که نمیدانیم

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهار

و چيزهايي هست كه ... كاش نمي دانستم