هر سال
تابستان با باز شدن پنجره همسایه
به حیاط می آید
و پاییز با بسته شدن پنجره
آری ، پنجره همسایه زمان را خوب می فهمد

/ 2 نظر / 9 بازدید
NasibeH

خوبی؟ برگشتم خونه [زبان] آخه تو چرا اینقد خوب مینویسی؟ نمیدونی من حسودیم میشه؟ تصمیم گرفتم مطالعه مو زیاد کنم تا منم خشنگ بنویسم ... یالله کتابامو بفرست [نیشخند]

NasibeH

[لبخند] راستی ســــــــــلام!