صفحه ٢٣ به تاریخ شب/چند/چند

 

دروغ هایتان را نمیخواهم ، هر چند که زیباترین دروغ های عالم باشند
برایم حقیقت را بیاورید ، هر چند که زشت ترین حقیقت عالم باشد

آه ای پرنده کوچک
پرواز کن
دور شو از این خاکی
که سر تا پای مردمش را غبار دروغ فرا گرفته
بال بگشا
رها شو

/ 2 نظر / 7 بازدید
بهار

سحر خيزي رذالت هاي اخلاقي ... مامان قرص هاي خواب آور من كجاست ؟