شب


شب میخندد به من
با دندان هایی زرد
همچون استخوانهای ماسیده در پوست مردگان
استخوانی لای زخم بودن
تمام عفونت کرده
لکه های سفید مرگ آغاز
کرم های سفید کوچکی که تعفن شب را میمکند
و کودکانی خیره به شب
آه ، نگاه کنید ، چه ستارگان زیبایی
/ 1 نظر / 22 بازدید
gravity

این عکس منو می ترسونه ...