تويی که داری اين نوشته رو ميخونی عيدی گرفتی؟چقدر ؟کم زياد ؟يا شايد هم اصلا عيدی نگرفتی.که اگه اين طوره تو هم مثل من هستی

آحه من چند ساله عيدی نگرفتم.من نميدونم اين آدم ها چرا وقتی بزرگ ميشن چرا همه چی يائشون ميره

يادشون ميره که همه مزه عيد به عيدی گرفتنه.

ولی من يه چيز رو خوب ميدونم.من وقتی پدر بشم عيدی يادم نميره